31.10.2022, 16:32

4. edycja Programu „Studenci dla Otoczenia”.

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 rusza kolejna, czwarta edycja Programu „Studenci dla Otoczenia”. Celem programu jest kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych studentów przez przygotowanie i realizację projektu na rzecz wybranej instytucji czy grupy społecznej (np. osoby starsze, młodzież licealna), przy współpracy z tutorami oraz ekspertami z instytucji zewnętrznej.

Odbiorcami Programu są studenci ostatnich czterech semestrów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w szczególności w obszarze nauk społecznych.

Poprzez udział w Programie studenci mają okazję zwiększyć praktyczne umiejętności diagnozowania problemów społeczno-gospodarczych i realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjności, działając w warunkach „żywego” laboratorium społecznego. Studenci pogłębiają także wiedzę na temat metod i narzędzi przydatnych do przygotowania i realizacji projektów o charakterze wdrożeniowym. Dzięki bezpośrednim kontaktom z przedstawicielami instytucji zewnętrznych zwiększają swoją wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym oczekiwań pracodawców co do umiejętności i kompetencji, jakimi powinni wykazywać się absolwenci studiów wyższych.

Efekty pracy studentów powinny mieć wartość aplikacyjną. Poziom i sposób wdrożenia wypracowanych produktów lub rozwiązań zależą od rodzaju projektu, efekty powinny być odpowiedzią na zdefiniowaną potrzebę partnera zewnętrznego czy grupy społecznej.

Partnerami Programu w bardzo zróżnicowanych tematycznie projektach mogą być m.in. instytucje publiczne, samorządy lokalne, fundacje, organizacje kulturalne, turystyczne, społeczne, szkoły podstawowe i średnie, przedstawiciele sektora usług finansowych.

Aktualnie Biuro Innowacji Dydaktycznych ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania projektów z krótkim opisem ich założeń (ok. 5000 znaków) do 9 listopada 2022 r. na adres: bid@uw.edu.pl.

Przewidywana maksymalna wartość jednego projektu to ok. 50 000 zł brutto.

Ostateczne rozliczenie finansowe projektów musi zakończyć się do września 2023 r. Projekt jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5 (Program ZIP).

Wszelkich informacji o Programie „Studenci dla Otoczenia” udziela zastępca kierownika BID – mgr Beata Jaworska bm.jaworska2@uw.edu.pl