06.02.2024, 10:59

Konkurs MINIATURA 8 Narodowego Centrum Nauki

W konkursie MINIATURA 8 można składać wnioski o realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było wcześniej i nie jest obecnie finansowane z NCN, ani z żadnych innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Konkurs jest przeznaczony dla naukowców, którzy chcą prowadzić badania podstawowe i dzięki realizacji pojedynczego działania przygotować założenia projektu badawczego, o finansowanie którego będą wnioskować w przyszłości w konkursach NCN lub w innych konkursach krajowych czy międzynarodowych.

Uczestnikami konkursu mogą być badaczki i badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku. Okres kwalifikacji do konkursu przedłużają urlopy związane z opieką nad dziećmi, urodzenie dzieci lub okresy zasiłkowe związane z niezdolnością do pracy. Wśród warunków udziału jest również posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej pracy lub co najmniej jednego dokonania artystyczno-naukowego. Osoba realizująca działanie musi być zatrudniona w jednostce
w dniu złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę. Nie może mieć na swoim koncie żadnych grantów NCN, w których występowała w roli kierownika lub stypendysty/stażysty w konkursach ETIUDA, FUGA i UWERTURA. Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Wnioski można składać do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.