05.02.2024, 10:21

Cykl wykładów dr hab. Tomasza Kopczewskiego "Poznaj samego siebie przez teorię mikroekonomii"

Serdecznie zachęcamy do udziału w otwartych spotkaniach z cyklu „Poznaj samego siebie przez teorię mikroekonomii”, których pomysłodawcą jest dr hab. Tomasz Kopczewski (Katedra Data Science WNE UW, Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej WNE UW). Pierwszy wykład z tego cyklu odbędzie się na WNE UW już w sobotę, 10.02.2024 r.

Przekazujemy także zaproszenie, które kieruje Autor wykładów, dr hab. Tomasz Kopczewski:

Od prawie trzydziestu lat łączę nauczanie i badania w nieco odmienny sposób, niż przyjęło się uważać za standard. Odwróciłem kierunek przepływu wiedzy. Wiedza nie przepływa z badań do nauczania, a z nauczania do badań. Moim głównym obszarem badawczym jest sposób przyswajania wiedzy ekonomicznej. Traktuję siebie jako inżyniera wiedzy ekonomicznej, który wymyśla nowe narzędzia dydaktyczne, aby ten przepływ poprawić. Sala wykładowa służy jako poligon doświadczalny, w którym – wspólnie ze studentami, zmieniamy zajęcia w laboratorium wiedzy ekonomicznej. Głównym obszarem moich zainteresowań jest mikroekonomia eksperymentalna i obliczeniowa.

Przez lata wypracowałem unikalną metodologię nauczania nazwaną Poznaj Samego Siebie [Know Thyself]. Łączy ona narzędzia: Data Science, ekonomię eksperymentalną, symulacje Monte Carlo, fizykę, filozofię i etykę. Podejście to stanowi połączenie ekonomii ortodoksyjnej i heterodoksyjnej, tworząc spójny program edukacyjny oparty na budowaniu pomostów między tymi skrajnościami.

Jest to podejście zgodne z wizją Noblisty, Vernona Smitha - ekonomii humanistycznej opartej na wynikach badań eksperymentalnych i koncepcji racjonalności ekologicznej, w której tworzenie norm społecznych i wnioskowanie logiczne jest równie ważne.

Zapraszam Państwa do udziału w zainicjowanych seminariach. Ich tematyka będzie bardzo różnorodna, a sekwencja tematów - określona przez względy czysto  techniczne. Prezentować zatem będę te narzędzia, które już ukończyłem i są gotowe do użytku.

Każde zajęcia zaczynamy od małego badania: ad hoc. Może to być badanie ankietowe lub eksperymentalne, bądź symulacyjne. Po przerwie - zanalizujemy wyniki (oczywiście anonimowe), odnosząc je do teorii ekonomii. Skonfrontujemy opowieść o człowieku, zawartą w podręcznikach ekonomii, z Państwa opowieścią o sobie. Do przeprowadzania badań wystarczy zwykły smartfon. Zachęcamy jednak, by zabrali Państwo ze sobą laptop lub tablet.

Mamy nadzieję, że wykłady - przewidziane na semestr letni roku akademickiego 2023/2024, spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Pierwsze seminarium odbędzie się 10 lutego br. o godz. 16.00, w Auli im. prof. Włodzimierza Siwińskiego (WNE W, ul. Długa 44/50, Warszawa).

Tematem pierwszego spotkania będzie „Magia liczba od gwiazd do podatków; czyli dlaczego urząd skarbowy inspiruje się odkryciami pewnego astronoma”.

Serdecznie zapraszamy!