08.02.2024, 09:15

Janusz Gajda doktorem habilitowanym w dyscyplinie matematyka

Podstawą postępowania było osiągnięcie naukowe w formie cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. „Analiza własności wybranych procesów stochastycznych opartych o rozkłady gaussowskie, stabilne, temperowane α-stabilne, ich subordynacja i rozszerzenia”, na które składało się jedenaście publikacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej satysfakcji z pracy badawczej i dydaktycznej.