09.02.2024, 12:47

Heybat Naghiyev – student magisterskiego programu WNE UW, laureatem Konkursu Interstudent Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Konkurs „Interstudent” organizowany jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Jego celem jest wyłonienie najlepszych, najbardziej zaangażowanych zagranicznych studentów kształcących się na polskich uczelniach.

Laureatem tegorocznej nagrody w kategorii studia magisterskie został Heybat Naghiyev z Azerbejdżanu, absolwent anglojęzycznego licencjackiego programu WNE UW Finance, International Investment and Accounting, student studiów magisterskich na kierunku International Economics.

Heybat od początku pobytu w Polsce wykazuje wybitne zaangażowanie w sprawy społeczności studenckiej oraz w promocję i pogłębianie dialogu międzykulturowego. Choć zna angielski, rosyjski i turecki, w ciągu roku nauczył się języka polskiego, co ułatwia mu jeszcze skuteczniejsze działanie na rzecz społeczności studenckiej UW. Heybat pracuje w zespole Welcome Point UW, udziela informacji na temat studiów i pracy na swojej uczelni, a także doradza w kwestiach organizacyjnych dotyczących pobytu w Polsce. Odpowiada także za organizację wydarzeń i warsztatów dla zagranicznych studentów.

Serdecznie gratulujemy!