09.02.2024, 12:47

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz. laureatem nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie, którego misją jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagrodę przyznają reprezentanci wszystkich polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia. Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz. został laureatem w kategorii Gwiazda Badań 2024.

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk jest dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami. Ponadto uczestniczy w pracach gremiów zajmujących się tematyką mobilności i oraz migracji (m.in. Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, czy sieci IMISCOE - International Migration Research Network).

Serdecznie gratulujemy👏

Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Laureata: https://t.ly/XxX1X

 

Fot. Anita Kot, Perspektywy