07.06.2022, 14:24

Dwa projekty badaczy Wydziału z dofinansowaniem w ramach programu IDUB

Z wielką radością informujemy, że dwa projekty, których autorami są badacze Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu „Nowe Idee 2B” w Priorytetowym Obszarze Badawczym V.

Konkurs odbył się w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, który jest realizowany na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem konkursu „Nowe Idee 2B” jest wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym V – „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

Dofinansowane projekty to:

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/2b-pob5/