02.02.2024, 10:30

Dr Kristóf Gyódi laureatem Programu Stypendialnego im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dr Kristóf Gyódi z Katedry Transformacji Technologicznej WNE UW znalazł się wśród laureatów Programu Stypendialnego im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Stypendium umożliwia pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

W ramach stypendium dr Gyódi odwiedzi z wizytą badawczą Boston University, gdzie będzie współpracować z prof. Makarand Mody w projekcie "The Analysis of Platform-Mediated Services: Economic, Experiential and Geospatial Perspectives".

Serdecznie gratulujemy!