30.01.2024, 12:59

Jacek Liwiński doktorem habilitowanym w dyscyplinie ekonomia i finanse

Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse na posiedzeniu w dniu 24.01.2024 nadała dr. Jackowi Liwińskiemu stopień doktora habilitowanego. Podstawą postępowania było osiągnięcie naukowe w formie cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. „Analiza wpływu wybranych form kształcenia na pozycję jednostki na rynku pracy”, na które składało się dziewięć publikacji. Łączna liczba punktów MNiSW publikacji w cyklu wynosiła 580, zaś łączny Impact Factor (JCR) 11,04.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej satysfakcji z pracy badawczej i dydaktycznej.