07.03.2023, 12:33

Dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. na stypendium badawczym w Urban Big Data Centre na University of Glasgow

Dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. jako stypendystka Dekaban-Liddle na Uniwersytecie w Glasgow, rozpoczęła współpracę z badaczami z tamtejszego Urban Big Data Centre.

Badania, które w Glasgow realizuje prof. Kopczewska dotyczą analiz przestrzennych miast i regionów, w szczególności w odniesieniu do lokalizacji firm i rynku nieruchomości.

Stypendium pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod analitycznych, w tym przestrzennego uczenia maszynowego, wykorzystania nowych źródeł danych i informacji. 

Serdecznie gratulujemy!