14.03.2024, 12:46

Dr. hab. Agnieszka Kopańska prelegentką VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Kongres to miejsce spotkań dla przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W trakcie dwóch dni debat i dyskusji eksperci rozmawiali o zadaniach i wyzwaniach, z jakimi mierzą się samorządy. Poruszane tematy obejmowały zagadnienia budżetowe, podatkowe, czy polityki finansowej w JST.

Dr. hab. Agnieszka Kopańska (Katedra Transformacji Technologicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego) przedstawiła wstępne wnioski z ankiety "Sytuacja finansowa samorządów w opinii ich Skarbników". Na ankietę FRDL odpowiedziało dotychczas niemal 70% przedstawicieli samorządów.

Z pełnymi wynikami ankiety wkrótce będzie można zapoznać się na stronie FRDL (https://frdl.org.pl/)