Wybierz język
pl gb
21.03.2024, 11:13

Lectures on Economics and Behavior: Theories and Practices – zajęcia prowadzone przez prof. Odeda Starka

Forma zajęć: jeden tydzień wykładów i jeden tydzień pracy samodzielnej (przygotowywania pod nadzorem Profesora pisemnych odpowiedzi lub komentarzy do niedawno opublikowanych artykułów naukowych).

Profesor Oded Stark jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, jest laureatem nagrody za całokształt dorobku naukowego, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także jest profesorem nauk ekonomicznych (tytuł przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Profesor Stark jest twórczym badaczem, którego wybitne prace były publikowane i cytowane w najlepszych czasopismach naukowych z zakresu ekonomii. W rankingu RePEc / IDEAS dla Polski znajduje się na pierwszym miejscu wśród polskich ekonomistów (spośród 740 osób sklasyfikowanych): https://ideas.repec.org/top/top.poland.html => Authors. Według stanu na luty 2024 r. Profesor Stark opublikował lub jest w trakcie publikacji 60 artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, których współautorami są polscy doktoranci lub młodzi naukowcy.

Zajęcia Lectures on Economics and Behavior: Theories and Practices przeznaczony jest dla doktorantów i zaawansowanych magistrantów. Kurs jest prowadzony w języku angielskim. Warunkiem uczestnictwa są dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne oraz biegła znajomość języka angielskiego. Zaliczenie dwutygodniowego intensywnego kursu jest równoznaczne z zaliczeniem 30-godzinnego przedmiotu do wyboru (studenci International Economics) lub przedmiotu „rozszerzenie ekonomii" (studenci programów prowadzonych w języku polskim). W przypadku studentów Quantitative Finance, kurs zostanie zaliczony jako kurs dodatkowy. W przypadku studentów Data Science, kurs zostanie zaliczony jako kurs do wyboru (ekonomia lub finanse). Dla doktorantów przedmiot jest kwalifikowany jako „Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny" zgodnie z programem studiów z 2019 r.

Zajęcia odbędą się w trybie intensywnym w okresie od 15 do 26 kwietnia 2024 r. Harmonogram zajęć znajduje się poniżej. 

Zapisy na kurs drogą e-mailową do Przemysława Mroczkowskiego (bPLy+n$N3g[d=}jvV2lk-fB]#[SY6lvR{6}_OP~=`n_rQa6W#). Zapisy otwarte są do 25 marca 2024 r.

Harmonogram zajęć
15 – 26 kwietnia 2024 r.

Czas trwania zajęć: dwa tygodnie
1. tydzień

15 godzin Poniedziałek
15.00 – 16.45
Wtorek
15.00 – 16.45
Środa
brak wykładu
Czwartek
15.00 – 16.45
Piątek
15.00 – 16.45

2. tydzień: przygotowanie pod nadzorem Profesora pisemnych odpowiedzi lub komentarzy do niedawno opublikowanych artykułów naukowych.