20.02.2023, 14:09

Doktoranci WNE UW z dofinansowaniem w ramach programu IDUB

Z radością informujemy, że mgr Maria Kubara oraz mgr Damian Zięba otrzymali stypendium na przygotowanie rozpraw doktorskich w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Granty zostały przyznane w Działaniu IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW − mikrogranty II edycja”, w ramach ogłoszonego konkursu na stypendia dla doktorantów. Stypendia zostały przyznane na kwotę 12 000 zł.

Serdecznie gratulujemy!