04.10.2022, 13:43

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Serdecznie zapraszamy pracowników WNE UW do wzięcia udziału w projekcie „Erasmus –mobilność edukacyjna z krajami programu”. W ramach projektu oferowane są wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych.

Wyjazdy mogą być realizowane od października 2022 r. do końca września 2023 r.

Każdy spełniający wymogi konkursu pracownik może wziąć udział w jednym kursie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.