15.11.2023, 15:01

Witamy dr. Raidella Avello-Martineza

Dr Avello-Martinez uzyskał stopień doktora na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w  Cienfuegos w 2017 r., a obecnie prowadzi badania z zakresu analityki uczenia się, umiejętności cyfrowych i technologii edukacyjnych. Jest profesorem na Bolivarian University of Ecuador.

W trakcie swojego pobytu w Polsce, pod opieką dr. Tomasza Gajderowicza,  pogłębiać będzie  umiejętności korzystania z danych i sztucznej inteligencji w kontekście latynoamerykańskim, a zwłaszcza ekwadorskim, w oparciu o doświadczenia Polski i Uniwersytetu Warszawskiego.