04.02.2022, 14:08

Seminaria EUROREG z udziałem Badaczy Wydziału

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w czwartkowych seminaria EUROREG. Jest to cykl otwartych spotkań naukowych, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym. Prelegentami są przedstawicielami krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, instytucji administracji unijnej, centralnej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

W bieżącym semestrze, dwa z seminariów poprowadzą badacze Wydziału.

17 marca br., dr hab. Bartłomiej Rokicki wygłosi wykład „Równość czy wydajność w świetle regionalnych modeli równowagi ogólnej”, a 28 kwietnia 2022 r. dr hab. Katarzyna Kopczewska prof. ucz. zaprezentuje temat „Przestrzenne uczenie maszynowe i jego wykorzystania w regionalistyce.”

W semestrze letnim 2021/2022 seminaria EUROREG odbywają się w godz. 11.30 - 13.00, w sali 102 budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (ul. Krakowskie Przedmieście 30) oraz są transmitowane online.

Link do seminariów:

  • https://zoom.us/j/95654692315?pwd=Qm12T0sxaWFUVkw2bmlob3ltRHpjZz09
  • Meeting ID: 956 5469 2315
  • Passcode: 4AeCRt

Szczegółowy program spotkań zaplanowanych w semestrze letnim 2021/2022 znajduje się na stronie: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria


Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 70’, pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG UW, Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Regional Studies oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.