02.06.2023, 09:46

Ścieżka edukacyjna Doradca podatkowy na WNE UW

Informujemy, że zgodnie z Umową z dnia 12 kwietnia 2023 r. zawartą między Uniwersytetem Warszawskim i Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, którzy zdecydują się na naukę na specjalności Finanse Publiczne i Podatki i zaliczą z powodzeniem określone przedmioty będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/student/sciezki-edukacyjne/doradca-podatkowy.