Wybierz język
pl gb
13.03.2024, 09:54

Rusza II konkurs Programu IDUB na dofinansowanie mobilności studentek i studentów

Konkurs „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)” (IDUB) ma na celu umożliwienie studentkom i studentom UW zdobycia dofinansowania w celu wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek.

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia, wiedzy i umiejętności, czy podniesienie poziomu prowadzonych badań. Ponadto sprzyja badaniom lub analizom bezpośrednio związanym z tematyką planowanej pracy dyplomowej lub projektom na potrzeby rekrutacji do szkoły doktorskiej lub konkursu grantowego.

Dofinansowaniu podlegają wyjazdy od 3 do 6 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 PLN.

Nabór wniosków trwa od 18 marca do 21 kwietnia 2024 r. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie na adres: dBZ3QFY`$lh7{H?%/P#]#[X3PrZ+=Vc&^/**zw8Ar z tytułem „Mobilność studentów”.

Więcej informacji o zasadach naboru można znaleźć na stronie Inicjatywa Doskonałości.

Serdecznie zapraszamy do udziału!