Wybierz język
pl gb
13.03.2024, 10:56

2024 European Conference of the Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA) na WNE UW – zapraszamy do rejestracji

Europejska Konferencja Stowarzyszenia Analizy Kosztów i Korzyści („Society for Benefit-Cost Analysis” (SBCA)) 2024 już jesienią odbędzie się w Warszawie. Gospodarzem konferencji będzie Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

Konferencja SBCS zaplanowana jest w dniach 19-20 września 2024 r.

Głównym celem konferencji jest udoskonalenie teorii i praktyki analizy korzyści i kosztów jako narzędzia oceny efektywności programów publicznych m.in. w dziedzinie zdrowia i opieki nad osobami starszymi, ochrony środowiska i transportu. Oczekiwane prezentacje będą dotyczyć aspektów teoretycznych, metodologicznych i empirycznych związanych z oceną efektywności projektów publicznych, jak również omówienia zastosowań analizy korzyści i kosztów w praktyce.

Pełne wersje abstraktów (obejmujących do 500 słów) oraz propozycje sesji tematycznych należy składać do 30 kwietnia br. (włącznie). Szczegółowe informacje dostępne na stronie konferencji: https://sbca2024.wne.uw.edu.pl/

Jednym z prelegentów jest prof. dr hab. Tomasz Żylicz (Katedra Mikroekonomii, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW).

Za organizację przedsięwzięcia odpowiadają dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz. oraz dr Ewa Zawojska (Katedra Mikroekonomii WNE UW).