21.06.2022, 09:53

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że 27 czerwca 2022 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Demetria Bovy pt.: „Goal-based sustainability Indicators”.

Promotorem rozprawy jest dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. ucz. z Katedry Zarządzania i Technologii Informacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • dr hab. Krzysztof Berbeka, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 w sali A103 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50, Warszawa).

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Rozprawa doktorska i recenzje w formie elektronicznej są dostępne również na stronie: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4229