12.01.2023, 14:07

Organizacja Międzynarodowych Szkół Naukowych – II nabór wniosków

Nabór wniosków, którego celem jest dofinansowanie organizacji międzynarodowych szkół naukowych dla doktorantów i młodych pracowników naukowych, potrwa do 28 lutego br. Wnioskodawcą może być nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim.

Budżet projektu wynosi do 150 000 zł. Budżet konkursu opiewa na kwotę 750 000 zł.

Wnioski składać należy wyłącznie elektronicznie, mailowo: szkoly.idub@uw.edu.pl.

Informacji w zakresie projektu udziela Kierownik Działania – mgr Maria Golińska-Wapińska (maria.golinska@uw.edu.pl).