Wybierz język
pl gb
02.03.2022, 17:31

Najlepsze prace magisterskie Wydziału Nauk Ekonomicznych w roku akademickim 2020/2021

2 marca br. odbyło się wręczenie Nagród im. Andrzeja Semkowa Autorom najlepszych prac magisterskich, obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2020/2021.

W tegorocznej edycji, nagroda została przyznana Autorom dwóch prac.

Nagrodą pierwszego stopnia Komisja konkursowa nagrodziła mgr. Jakuba Bylera za pracę „Should we introduce universal basic income? –providing genuine answer using artificial intelligence?”. Promotorem pracy jest dr Jacek Lewkowicz i została ona przygotowana na anglojęzycznym programie „Data Science and Business Analytics”. Nagrodzona rozprawa bada potencjalne skutki wprowadzenia powszechnego dochodu podstawowego, wykorzystując symulacje oparte na agentach. Przeprowadzone badanie wykazało, że wprowadzenie powszechnego dochodu podstawowego jest czynnikiem, który może zmniejszyć skłonność do pracy, a jednocześnie nie jest on skuteczny w zwalczaniu nierówności.

Nagroda drugiego stopnia za pracę „Analiza wpływu znajomości języków obcych na wysokość wynagrodzeń w Polsce w latach 2017–2019” została przyznana mgr Edycie Stodołkiewicz. Promotorami pracy są dr hab. Tomasz Kopczewski oraz mgr Przemysław Kurek, a praca została przygotowana na kierunku „Ekonomia”. Wyróżniona rozprawa porusza problematykę ekonomii języków. Opisuje kluczowe teorie tłumaczące wpływ znajomości języków obcych na wysokość wynagrodzeń i przybliża dotychczasowe analizy tego problemu. W ramach badania empirycznego przeprowadzono ekonometryczną analizę przyczynową wpływu znajomości języków obcych na wynagrodzenia na rynku pracy w Polsce zgodną z podejściem Pearla (2000).

Posiedzenie Komisji ds. Nagrody im. Andrzeja Semkowa w sprawie wyboru najlepszych prac odbyło się w dniu 17 stycznia 2022 roku.

Komisja w składzie powołanym przez Radę Wydziału:

  • dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz., Dziekan WNE UW – przewodnicząca
  • dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.
  • prof. dr hab. Janusz Kudła
  • dr hab. Maciej Tymiński
  • prof. dr hab. Tomasz Żylicz

po zapoznaniu się z rozprawami rekomendowanymi przez Radę Dydaktyczną WNE, podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagród.

Serdecznie gratulujemy Autorom oraz Promotorom nagrodzonych prac.

Więcej informacji o Nagrodzie im. Andrzeja Semkowa, przyznawanej na Wydziale Nauk Ekonomicznych od 1987 roku, znajduje się na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/badania-i-nauka/studencka-dzia%C5%82alnosc-naukowa/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska

Laureaci Nagrody im. Andrzeja Semkowa na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych w roku akademickim 2020/2021

Na zdjęciu od lewej: mgr Przemysław Kurek, mgr Edyta Stodołkiewicz, Dziekan Wydziału - dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz., mgr Jakub Byler, dr Jacek Lewkowicz, dr hab. Tomasz Kopczewski.