05.05.2023, 12:11

Nagroda Santander dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Nagroda Santander to wyróżnienie i wsparcie dla wybitnych studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy pochwalić się mogą dobrymi wynikami w nauce oraz indywidualnymi osiągnięciami.

Pod uwagę brane będą osiągnięcia naukowo-badawcze, zaangażowanie uczelniane oraz działalność społeczna. Celem programu jest przyznanie 16 nagród w kwocie 1250 zł, najlepszym i najbardziej zaangażowanym studentom Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do składania aplikacji do 4 czerwca 2023 r

Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda_wne_uw_2023