28.05.2024, 08:16

Nabór studentów i studentek – szansa na udział w międzynarodowych konferencjach

W związku z zaproszeniem Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza otwarty nabór studentów i studentek chętnych do rozwoju kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach (maksymalnie 2 konferencje na uczestnika/uczestniczkę).
 
Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert - www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci
 
Zgłoszenia można przesyłać do 3 czerwca 2024 r., do godz. 12:00 na adres mailowy: `Ps\|-$^/&V09fdutma]Ux]#[BCcWvkl@J{EpF\\~ZRWfFe z dopiskiem „Nabór studentów i studentek – udział w konferencjach”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • kosztorys,
  • podpisane CV na wzorze,
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego lub podpisane oświadczenie lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę,
  • podpisana opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki.