27.09.2023, 13:01

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Swoją obecnością w trakcie Inauguracji zaszczycili nas JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak oraz Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych UW prof. dr hab. Sambor Grucza. Tradycyjnie już Inaugurację uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestników Inauguracji przywitała Dziekan WNE UW dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. życząc sukcesów i zapewniając o wsparciu Wydziału i Uniwersytetu.

W nowym roku akademickim zgromadzonych powitała także Prodziekan ds. studenckich WNE UW dr Dominika Gadowska-dos Santos. Symbolicznymi indeksami zostali wyróżnieni studenci, którzy z najlepszymi wynikami zakwalifikowali się na studia I i II stopnia.

Wykład Inauguracyjny pt. „Migrant Schrödingera czyli jak ekonomia pomaga zrozumieć migracje”
przedstawił dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz. (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii WNE UW) – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

Owocnego roku akademickiego!