13.07.2022, 15:11

Debaty Fundacji „Teraz Polska” z udziałem dr. Jarosława Górskiego

Jak wskazywali organizatorzy wydarzenia, jego głównym celem było "uwolnienie potencjału polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług, jak również stworzenie przestrzeni do kooperacji dla polskich przedsiębiorców, naukowców i decydentów politycznych."


W debatach prowadzonych przez dr. Jarosława Górskiego, w gronie ekspertów, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, rozmawiano m.in. o tym:

  • jakiej strategii potrzebuje polski sektor turystyczny, jakie są możliwości współpracy turystycznej w grupie krajów Trójmorza?
  • jakimi metodami efektywnie wspierać rozwój przedsiębiorczości jako kluczowej kompetencji zawodowej i społecznej?
  • w jaki sposób sprostać niebagatelnym wyzwaniom transformacji energetycznej i zbliżyć się do realizacji celu zeroemisyjności w 2050 roku?
  • jakie technologie (w obszarze robotyki, cyfryzacji, AI i in.) i w jaki sposób zmienią funkcjonowanie opieki zdrowotnej w najbliższych latach?

Więcej informacji o debatach prowadzonych przez dr. Jarosława Górskiego znajduje się na stronie: terazpolska.pl/pl/a/Debaty-Teraz-Polska-na-Kongresie-590