17.12.2021, 11:53

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA dla 3 kierunków WNE UW

Z wielką radością informujemy, że trzy kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW uzyskały prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - w momencie przeprowadzania procedury akredytacyjnej (maj 2019 r.) były to wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki studiów!

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nagrodziło łącznie 23 kierunki w Polsce, prowadzone przez 15 uczelni, spośród których 5 realizowanych jest przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, i aż 3 przez nasz Wydział.

Jesteśmy tym samym jedynym ośrodkiem w Polsce z 3 Certyfikatami Doskonałości Kształcenia!


Kompleksową akredytację „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” otrzymały kierunki:

 • „Ekonomia” - studia pierwszego i drugiego stopnia, wraz z prowadzonymi w momencie oceny specjalnościami: 
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • International Economics 
 • oraz dwie specjalności, realizowane na poziomie licencjackim wspólnie z innymi wydziałami UW: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (MSEMAT) z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW; Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (MSEMEN) z Wydziałem Zarządzania UW
 • oraz „Informatyka i ekonometria” - studia pierwszego i drugiego stopnia, 

w tym anglojęzyczna specjalność studiów II stopnia Data Science.

„Finanse, inwestycje i rachunkowość” – studia pierwszego i drugiego stopnia nagrodzono z kolei w kategorii „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”.

W ramach studiów uwzględniono specjalności:

 • Finanse publiczne i podatki na I i II stopniu
 • na II stopniu, specjalność w języku angielskim Quantitative Finance
 • oraz specjalność studiów I stopnia, prowadzoną w języku angielskim Finance and International Investment.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia przyznawane są kierunkom studiów, które otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia, takimi jak np. innowacyjność oraz udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami naukowymi studentów i absolwentów.

 Certyfikaty nadawane są w czterech kategoriach:

 • „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”
 • „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”
 • „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” oraz
 • „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”
   

-> Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotycząca przyznania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia


Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, której celem jest dbałość o poziom kształcenia instytucji edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Swoją misję PKA realizuje poprzez przeprowadzanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Komisja obejmuje swoją działalnością wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. Negatywna ocena PKA zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów.