01.08.2022, 13:18

Call for Papers – CEEJ: “The Central European War of 2022: Economics, Public Governance and Administration During the Global Crisis”.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów do specjalnej sekcji czasopisma Central European Economic Journal – „The Central European War of 2022: Economics, Public Governance and Administration During the Global Crisis”.

Zapraszamy autorów do składania prac do publikacji, które mogą być wynikiem empirycznych lub teoretycznych prac nad wpływem wojny lub kryzysu na ekonomię, zarządzanie publiczne i administrację, a także sieci zarządzania podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i non-profit.

Redaktorami Gościnnymi specjalnej edycji czasopisma są:

Prace należy przesyłać do 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje są dostępne w Call for papers.

Poprzednia

Następna
Góra