09.03.2023, 16:16

AI – szansa czy zagrożenie dla uniwersytetu? Pierwsza debata z cyklu AIDE (Artificial Intelligence-Driven Education) [14.03.2023]

ChatGPT (i inne zastosowania dużych modeli językowych) zmieniają sposób wykonywania pracy umysłowej. Biznes śmiało wykorzystuje jego potencjał na dziesiątki innowacyjnych sposobów, od przygotowywania kampanii marketingowych po analizę treści. Coraz odważniej sięgają po niego nasi studenci, skuszeni sposobnością wygenerowania w kilka sekund składnego tekstu, a i akademicy testują jego możliwości w zakresie przygotowywania sylabusów czy językowego wygładzania materiałów. Uniwersytet musi przygotować się na rewolucję w dydaktyce i badaniach.

Recenzowanych badań dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na edukację jest jak na lekarstwo, a te już opublikowane szybko się dezaktualizują. W tym błyskawicznie rozwijającym się obszarze trzeba więc w dużo większym stopniu opierać się na własnych obserwacjach, pre-printach, nieformalnych eksperymentach, rozmowach z nauczycielami akademickimi/studentami oraz teorii nauk społecznych. Nie możemy jednak biernie przyglądać się dynamicznym zmianom wywoływanym przez rozwiązania AI – musimy zacząć dyskusję o możliwych zastosowaniach tej technologii, o zmianach, jakie wywoła w szkolnictwie wyższym, o zagrożeniach, które niesie i sposobach ich neutralizowania. Polskie nauki społeczne są do tej debaty dobrze przygotowane – doświadczyły już kiedyś epokowej zmiany otoczenia badawczego, od autorytaryzmu do demokracji i od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej i znają się na badaniu nowych procesów i transformacji.

Punktem wyjścia do tej debaty będzie pierwsze spotkanie z cyklu AIDE (Artificial Intelligence-Driven Education), które odbędzie się 14 marca o godzinie 10:00–12:00 na WNE UW (sala A103).

Spotkanie otworzą  dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz. oraz dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia.

W ramach spotkania badacze WNE UW oraz DELab UW – dr Wojciech Hardy oraz Łukasz Nawaro:

  • omówią działanie takich rozwiązań jak ChatGPT oraz czat Bing;
  • pokażą jak narzędzia te radzą sobie z testami i egzaminami;
  • wskażą w jaki sposób można je wykorzystać do zwiększenia produktywności naukowej;
  • zaprezentują możliwości zastosowania ChatGPT w pracy dydaktycznej, badawczej, naukowej i administracyjnej.

Prezentacja będzie połączona z krótką dyskusją: spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy i jak powinna się zmienić akademia, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość badań i dydaktyki w świecie zdominowanym przez dynamiczny postęp technologiczny. AI może być zamknięta lub otwarta, dostępna dla wąskiej elity lub demokratyczna, tworząca oligarchię lub wspierająca równość, zastępująca człowieka lub wzmacniająca jego kompetencje. To, jaką ją uczynimy, zależy od nas samych.

Organizatorami spotkania są DELab UW, Katedra Transformacji Technologicznej WNE UW, Katedra Socjologii Cyfrowej (Wydział Socjologii) oraz Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej (Wydział Prawa i Administracji).

Serdecznie zapraszamy!