Wybierz język
pl gb
07.03.2024, 13:21

6 marca w Centrum Nauki Kopernik rozpoczęła się dwudniowa konferencja podsumowująca projekt CoMobility.

Projekt powstał podczas warsztatów IdeaLab, w których uczestniczyli naukowcy z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Ich zadaniem było spojrzenie na miasta jako miejsca dobrego do życia i pracy w 2040 roku oraz stworzenie projektów, które odpowiadają na wyzwania współczesności. Projekt Co-designing Inclusive Mobility (CoMobility) zdobył najwyższą ocenę i dofinansowanie w wysokości niemal 9 mln zł.

Główną badaczką projektu CoMobility i liderką zespołu projektowego Uniwersytetu Warszawskiego jest dr Anna Nicińska z Katedry Transformacji Technologicznej WNE.

Celem 3-letniego projektu była zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców miast i poprawa jakości powietrza.

Projekt rozpoczął się w 2021 roku. W jego realizację zaangażowanych było czterdzieści osób z Polski i Norwegii: naukowcy z trzech warszawskich uczelni - Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej, fizycy i antropologowie z Norwegii, a także członkowie warszawskiej organizacji pozarządowej Fundacja „Na miejscu” oraz przedstawiciele miasta Lublin. Zespół projektowy ściśle współpracował z Miastem St. Warszawą, a także pozostawał w kontakcie z Miastem Kraków i Związkiem Miast Polskich.

Badania prowadzono w trzech warszawskich szkołach zlokalizowanych w Śródmieściu, Wawrze oraz na Targówku. Do współpracy zaproszono rodziców, dzieci i samorządowców.

W ramach projektu naukowcy prowadzili badania i interwencje w przestrzeni miejskiej. Wśród najciekawszych z nich były pomiary jakości powietrza, malowanie dodatkowych przejść dla pieszych, stawianie tymczasowych przystanków autobusowych, wydłużanie trwania zielonych świateł na przejściach, stawianie spowalniaczy ruchu na ulicach otaczających szkoły, akcje promujące jazdę rowerem i spacery. Na warszawskim Targówku stanął też pomnik hulajnożystki, jako symbol prawa dzieci do bezpiecznego poruszania się po mieście.

Konferencję końcową projektu CoMobility otworzyli wspólnie Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak oraz Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Zespół CoMobility zaprezentował wyniki trzech lat pracy badawczej nad zachowaniami transportowymi mieszkanek i mieszkańców Warszawy i ich wpływie na jakość powietrza, oraz przedstawił wypracowane narzędzia do wdrażania niskobudżetowych interwencji wspierających zielone miasta.

Wydarzenie była okazją do przedstawienia ostatecznych wyników analiz, pakietu narzędzi dla samorządów, dyskutowania wyników badań, nieformalnych rozmów z ekspertkami i ekspertami z kraju i zagranicy o miejskiej polityce transportowej, współtworzeniu rozwiązań redukujących zanieczyszczenie powietrza, edukacji i nauce obywatelskiej oraz o modelowaniu naukowym.

W trakcie konferencji odbyły się również dyskusje panelowe oraz trzy warsztaty specjalistyczne. Część podsumowującą rozmowy z ekspertkami i ekspertami moderował dr Jarosław Górski z Katedry Zarządzania i Technologii Informacyjnych.

Wybrane wyniki projektu są dostępne na stronie: https://comobility.edu.pl/publications/poznaj-wyniki-projektu-comobility/