26.04.2022, 13:11

22. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Serdecznie zapraszamy do udziału w 22. edycji konkursu o Nagrody Naukowe Polityki.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie polityka.pl/stypendia i odesłanie go drogą elektroniczną do środy 8 czerwca 2022 roku na adres: stypendia@polityka.pl

Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły. W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Wyłonieni przez Kapitułę Profesorską Kandydaci są poddawani ocenie Kapituły II etapu, zwanej Obywatelską lub Społeczną. W jej skład wchodzą osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.

Dzięki pracy obu Kapituł spośród setek kandydatur co roku wyłaniana jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2022 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Partnerami 22. edycji Nagród Naukowych POLITYKI są: Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Dr Irena Eris S.A.

Patronem medialnym jest Radio TOK FM.

Serdecznie zapraszamy!