Warsaw Center for Public Finance Research


zdjęcie_Warsaw Center for Public Finance Research.pngWarsaw Center for Public Finance Research - Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych został utworzony w 2022 roku. Podstawowym motywem utworzenia Ośrodka jest sformalizowanie działań istniejącej już sieci osób zatrudnionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i podejmujących badania w zakresie finansów publicznych. 

Podstawowymi obszarami badawczymi Ośrodka są:

- polityka podatkowa
- podatki (ujęcie ekonomiczne i prawne)
- reguły fiskalne, stabilność fiskalna
- ​​​​​​​decentralizacja fiskalna i finanse samorządów terytorialnych.