W rytmie ekonomii

podcast-cover-page.pngCzy na każde pytanie ekonomiści odpowiadają: “To zależy”? Jak analizować skomplikowane procesy wynikające z decyzji, które każdego dnia podejmują miliony osób? Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak ekonomiści widzą świat, zapraszamy do słuchania podcastu W rytmie ekonomii,
który powstaje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z badaczkami i badaczami Wydziału rozmawiamy m.in. o inflacji i polityce pieniężnej, o migracjach i edukacji, o klimacie i nowych technologiach, o kryptowalutach
i rynkach finansowych, o globalizacji i szarej strefie. Ich wiedza i doświadczenie pozwolą nam lepiej zrozumieć zagadnienia, które dotyczą nas wszystkich,
choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Na otaczający nas świat spojrzymy okiem naukowców, ale opowiemy go językiem zrozumiałym dla wszystkich.

Przewodnikami po świecie ekonomii są prof. Dominika Milczarek-Andrzejewska i prof. Leszek Wincenciak

Audycji można słuchać na najważniejszych platformach podcastowych.

button_spotify.jpg button_apple.jpg button_google.jpg

Prof. Beata Łopaciuk-Gonczaryk opowiada, czym jest kapitał społeczny, jak funkcjonują sieci społeczne i czy można pogodzić interesy indywidualne i społeczne.
Zastanawia się też, co dla wspólnoty i dobrobytu społeczeństwa jest ważniejsze - rywalizacja czy współpraca.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.


Prof. Jan Fałkowski opowiada o zależnościach między sferą polityczną a gospodarczą oraz o podejściu ekonomistów do problematyki politycznej.
Wyjaśnia, dlaczego oraz jakimi narzędziami państwo interweniuje na rynkach, a z drugiej strony - jak sytuacja ekonomiczna wpływa na wyniki wyborów.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.


Dr hab. Stanisław Cichocki opowiada, czym jest szara strefa, jak funkcjonuje i jaki ma wpływ na gospodarkę i dobrobyt państw.
Wyjaśnia, jakie są ekonomiczne, kulturowe czy socjologiczne przyczyny rozrastania się szarej strefy oraz jakie są jej negatywne skutki dla jednostek i społeczeństw.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.


Prof. Piotr Wójcik opowiada, na czym polega uczenie maszynowe, jak nauka i biznes wykorzystują algorytmy i jak zmieniają one nasze codzienne życie.
Zastanawia się też, jak może wyglądać relacja między ludźmi a inteligentnymi maszynami, gdzie kryją się szanse i skąd mogą płynąć zagrożenia.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.


Dr Wojciech Hardy opowiada, jak ekonomiści badają kulturę, jaką wartość ma twórczość artystyczna, czym jest piractwo i jak rynek kultury zmieniał się wraz z rozwojem technologii.
Wyjaśnia też, czym jest ekonomia uwagi i jak o naszą uwagę zabiegają platformy streamingowe, twórcy gier czy media społecznościowe.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.


Dr Jan Witajewski-Baltvilks mówi o kosztach zmian klimatycznych, o transformacji energetycznej, którą Polska musi przeprowadzić oraz o wyzwaniach stojących przed władzami państwowymi, przedsiębiorstwami i obywatelami. Opowiada również, jak powstawał Szósty Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), którego jest współautorem.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.


Prof. Paweł Kaczmarczyk opowiada, jak badać migracje i dlaczego precyzyjny obraz współczesnego migranta jest niezwykle ważny dla naukowców, ale również dla urzędników czy włodarzy.Mówi o polskim społeczeństwie, które zmienia się pod wpływem migrantów i uchodźców z Ukrainy i zastanawia się, jaką politykę migracyjną powinniśmy prowadzić i skąd czerpać odpowiednie wzorce.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.Prof. Anna Matysiak opowiada, jak zmiany na rynku pracy, wywołane nowymi technologiami, starzeniem się społeczeństwa czy globalizacją, wpływają na rodziny i ich codzienne życie.
Mówi również o procesach lustrzanych, czyli jak zmieniające się wartości społeczne i modele rodziny kształtują kariery zawodowe kobiet i mężczyzn.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.


Prof. Katarzyna Kopczewska opowiada, jak ekonomiści odkryli przestrzeń. Wyjaśnia, dlaczego zjawisk gospodarczych nie powinno się analizować w oderwaniu od lokalizacji.
Opowiada, z jakich danych i narzędzi korzysta się w analizach przestrzennych oraz jak biznes rozwija się dzięki wiedzy o sąsiedztwie.

Rozmowę prowadzi Dominika Milczarek-Andrzejewska.


Prof. Katarzyna Śledziewska opowiada, jak zmiany technologiczne, cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji wpływają na otaczający nasz świat.
Zastanawia się, czy rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą więcej szans czy zagrożeń, szczególnie dla rynku pracy i systemu edukacji.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.


Prof. Jan Hagemejer mówi o handlu międzynarodowym i globalizacji. Opowiada, jak w XIX i XX w. świat się kurczył, a bariery handlowe i cła zanikały.
Zastanawia się też, dlaczego USA i Chiny znalazły się na skraju wojny handlowej i jak to wpłynie na światową gospodarkę.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.


Prof. Gabriela Grotkowska, dziekan WNE UW, opowiada o szkolnictwie wyższym, o roli studiów w budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego, o relacjach między edukacją a rynkiem pracy oraz o pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach. Zastanawia się też, co kieruje młodymi ludźmi przy wyborze uczelni i kierunku studiów oraz jak te wybory zmieniają się w ostatnich dekadach.

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.


Prof. Łukasz Hardt opowiada o pieniądzu, inflacji i polityce pieniężnej. Zastanawia się, czy wysokiej inflacji z ostatnich miesięcy można było uniknąć, przygląda się poczynaniom Rady Polityki Pieniężnej i Banku Centralnego, a także dzieli swoimi doświadczeniami z czasów, gdy był członkiem RPP. Porusza również kilka tematów, które przewijają się w jego książce "Eseje o polityce czasu niepewności".

Rozmowę prowadzi Leszek Wincenciak.Seria podcastów "W rytmie ekonomii" powstała w ramach projektu "Let's make together economics in Warsaw". Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (nabór 2020).