News

#
1 kwi 2022, 14:20
Grant Postdoctoral European Fellowships z programu Horyzont Europa realizował będzie dr Xaquin Perez-Sindin pod opieką dr. hab. Michała Brzezińskiego, prof. ucz.
#
2 lut 2022, 12:46
Aż pięcioro badaczy Wydziału zostało laureatami Konkursu na granty w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”.
#
15 cze 2022, 14:20
W jaki sposób dane satelitarne mogą być zastosowane do pomiaru poziomu zamożności lub nierówności na obszarach subregionalnych w Polsce i Hiszpanii? To arcyciekawe zagadnienie zostanie poruszone podczas kolejnego seminarium QFRG i DSLab.
#
21 lip 2022, 10:49
W dniach 8-9 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbędzie się 17. edycja międzynarodowej konferencji "European Union Regional Economics Applications Laboratory (EU REAL) Workshop”.