31.05.2022, 09:02

Rekrutacja dla kandydatów z Ukrainy

Serdecznie zapraszamy kandydatów, którzy z powodu konfliktu na Ukrainie przebywają na terytorium Polski, do wzięcia udział u rekrutacji na studia, prowadzonej w specjalnym trybie.

Oferta dotyczy studiów I i II stopnia w języku polskim i angielskim oraz w trybie kontynuacji studiów.

Oferowane kierunki w trybie regularnym:

  • Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
  • Ekonomia, studia stacjonarne drugiego stopnia
  • International Economics, studia stacjonarne drugiego stopnia, w języku angielskim
  • Finance, International Investment and Accounting, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim

Oferowane kierunki w trybie przeniesienia:

  • Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
  • Finance, International Investment and Accounting, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim

Terminy rekrutacji:

  • Rejestracja w systemie IRK: 1 czerwca 2022  - 14 czerwca 2022 r.
  • Test w języku polskim lub angielskim: 21 czerwca 2022 r.
  • Ogłoszenie wyników: 30 czerwca 2022 r.
  • Składanie dokumentów: 4 - 7 lipca  2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bit.ly/3LKVuQV

System Internetowej Rejestracji Kandydatów dla Kandydatów z Ukrainy powstał z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Warszawskiego.