11.01.2022, 15:06

Rejestracja na kursy w ramach programu „Studenci dla Otoczenia”

Serdecznie zapraszamy studentów studiów magisterskich oraz 2. i 3. roku studiów licencjackich Wydziału Nauk Ekonomicznych UW do udziału w kursach zajęciowych, oferowanych w ramach realizacji Programu „Studenci dla Otoczenia”.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadza dwa innowacyjne kursy warsztatowe, podczas których studenci we współpracy z tutorami i ekspertami będą realizowali projekty w wybranej tematyce społecznej.  Projekty mogą mieć charakter badawczy, konsultingowy lub wdrożeniowy, w toku realizacji inicjatyw studenci otrzymają wsparcie merytoryczne w postaci warsztatów, wykładów i indywidualnych konsultacji. W ramach kursu przewidziane są spotkania z przedstawicielami instytucji i ekspertami zewnętrznymi, badania terenowe oraz prezentacje projektów. Realizacja własnego projektu to świetna możliwość rozwoju i ciekawy wpis w CV. 


Oferta obejmuje następujące zajęcia:
 

oraz


Rejestracja na kursy trwa od 11 do 30 stycznia 2022 r. Pytania związane z kursem można kierować do koordynatorki programu na Wydziale – mgr Katarzyny Zagórskiej – kzagorska@uw.edu.pl 

Celem programu jest zwiększenie praktycznych umiejętności Studentów w zakresie diagnozowania problemów społeczno-gospodarczych, realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej i wypracowywania rekomendacji, w warunkach „żywego” laboratorium społecznego. 


Kursy „Zarządzanie czasem w świecie cyfrowym” i „Aktywizacja seniorów – ocena wsparcia udzielanego przez lokalne instytucje samorządowe w okresie pandemii” są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.