12.05.2023, 12:14

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że 23 maja 2023 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Sylwestrzak pt.„Selected issues on behavioral and experimental economics”.

Promotorem rozprawy jest dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz. z Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Honorata Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa
  • prof. dr hab. Piotr Zielonka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 23 maja 2023 r. o godz. 10:00 w sali A409 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50, Warszawa).

Z rozprawą można się zapoznać w Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Z rozprawą doktorską i recenzjami w formie elektronicznej można się zapoznać na stronie: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4568