20.02.2023, 11:41

Projekt dr Ewy Zawojskiej z finansowaniem w ramach Komponentu Krajowego Programu Bekker NAWA

 

Z wielką radością informujemy, że dr Ewa Zawojska, Kierownik Katedry Mikroekonomii WNE UW uzyskała finasowanie w ramach programu Komponent Krajowy Bekker NAWA edycja 2021, w wysokości 102 000,00 zł na realizację projektu pt. „Metody wyceny ekonomicznej w zastosowaniu do dóbr kultury”.

Celem Komponentu Krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu Bekker NAWA, realizujących co najmniej osiemnastomiesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego.

Komponent Krajowy pozwoli naukowcom na optymalne wykorzystanie udziału w Programie Bekker NAWA, a także pomoże stworzyć dla nich stabilne warunki zatrudnienia w Polsce. Efektem tego działania będzie tworzenie przez naukowców samodzielnych zespołów badawczych gotowych do realizacji kolejnych grantów badawczych.

Serdecznie gratulujemy!