18.09.2023, 20:18

Podział na kierunki i specjalności

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami, wybór kierunku i specjalności na studiach I stopnia dla studentów przyjętych na WNE bez kierunku następuje po I roku studiów na podstawie deklaracji wyboru kierunku i specjalności studiów oraz średniej ocen, obliczanej jako średnia arytmetyczna ocen końcowych z przedmiotów, uzyskanych do dnia składania deklaracji.

W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji wyboru, o przydziale kierunku lub specjalności decyduje KJD kierując się liczbą wolnych miejsc.

Informacje o przydziale osób do poszczególnych kierunków i specjalności znajdziecie Państwo tutaj.