30.11.2022, 14:45

Podsumowanie I Polskiej Konferencji Ekonomii Kultury

Konferencja, zrealizowana w przestrzeni naukowo-dydaktycznej UW przy ul. Dobrej 55 w Warszawie, zgromadziła badaczy i badaczki z różnych ośrodków. Wydarzenie było okazją do wymiany poglądów i zaprezentowania aktualnie realizowanych projektów.

Wydarzenie otworzyła Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. Konferencję prowadzili z kolei dr Aleksandra Wiśniewska (ACEP - Association for Cultural Economics Poland, WNE UW) i dr Jarosław Górski (WNE UW).

Główny punkt konferencji stanowiły 2 wykłady otwarte. Pierwszy wygłosił prof. Karol Borowiecki (University od Southern Denmark): „What Drives the Creativity of Music Composers? Some Insights from Economic History of the Arts”. Drugi wykład natomiast zatytułowany „Values of Arts and Culture” zaprezentowała prof. Trine Bille (Copenhagen Business School, President of Association for Cultural Economics International).

Elementem konferencji był również panel dyskusyjny poświęcony mapowaniu badań ilościowych kultury w Polsce z udziałem następujących ekspertów: prof. dr hab. Barbary Fatygi (Katedra Metod Badania Kultury ISNS UW), dr. Wojciecha Hardego (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), prof. dr hab. Doroty Ilczuk (Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną SWPS), Piotra Lewandowskiego (Instytut Badań Strukturalnych – IBS), dr. Pawła Płoskiego (Wiedza o Teatrze, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie) i Stanisława Trzcińskiego (STX Music Solutions i Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną SWPS).

Uczestnicy konferencji wzięli również udział w warsztatach, których celem była próba identyfikacji ośrodków, zespołów oraz projektów badawczych realizowanych w zakresie (głównie) ilościowych badań kultury w Polsce, wraz ze wskazaniem potencjału współpracy pomiędzy ośrodkami. Pracowali oni m.in. nad zagadnieniem dot. kultury popularnej i nowych mediów czy finansowania kultury.

Organizatorami konferencji byli dr Aleksandra Wiśniewska i Bartosz Jusypenko (Katedra Mikroekonomii WNE UW) oraz dr Wojciech Hardy (Katedra Transformacji Technologicznej, DELab UW).

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide