21.12.2021, 16:09

Konkurs Sonatina dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór do konkursu SONATINA 6 na projekty realizowane przez młodych badaczy. 

Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. 

Dodatkowo, umożliwia także zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. 

W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy posiadają już stopień naukowy doktora, uzyskany po 31 grudnia 2018 r. lub też ci, którzy uzyskają go do końca czerwca 2022 r. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale w międzyczasie miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci. 

Wnioski można składać od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r., do godziny 16:00, w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Eksperci będą oceniać m.in. poziom naukowy i nowatorski projektu, charakter planowanych badań oraz wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej.

Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na lato 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Konkursu.

Serdecznie zapraszamy!