06.04.2022, 12:35

Konkurs „Lider” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu  LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Program jest skierowany do młodych naukowców, którzy są doktorantami lub nauczycielami akademickimi, nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, od uzyskania którego  nie upłynęło 7 lat oraz są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków będzie trwał od 23.05.2022 do  30.06.2022 do godz. 16:15

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii

Serdecznie zapraszamy!