11.10.2022, 10:11

I Polska Konferencja Ekonomii Kultury – Mapowanie badań ilościowych kultury w Polsce

I Polska Konferencja Ekonomii Kultury to otwarta, demokratyczna przestrzeń do spotkania polskich naukowców i naukowczyń działających w obszarze ekonomii kultury i badań ilościowych kultury (digital humanities), ale także pokrewnych pól badawczych: polityki kulturalnej i zarządzania kulturą.

Zapraszamy do rozmowy o perspektywach badawczych, metodologiach, potencjalnych wspólnych projektach, możliwości przełożenia nauki na praktykę zarządzania kulturą – tak na poziomie projektu czy instytucji, jak i na poziomie tworzenia polityk kulturalnych. Konferencja służy także szerszemu przedstawieniu stanu badań ekonomii kultury na poziomie międzynarodowym.

Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację do 15 października 2022 r. pod tym linkiem.

Konferencja jest organizowana przez Association for Cultural Economics Poland.