06.12.2022, 09:55

The Art and Science of Microeconomic Modeling - kurs prowadzony przez prof. Odeda Starka

Profesor Stark jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Profesor Stark jest doktorem honoris causa (Uniwersytet Warszawski), laureatem Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt twórczości oraz profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych (Polska). Oded Stark jest aktywnym badaczem, którego wybitne prace były publikowane i cytowane w najlepszych czasopismach ekonomicznych. W rankingu RePEc / IDEAS profesorów ekonomii jest czterokrotnie notowany: jako top 1% w Unii Europejskiej, top 1% w Europie, top 1% na świecie i top (w dyscyplinie, która liczy 720 badaczek i badaczy) w Polsce: https://ideas.repec.org/top/top.poland.html => Autorzy. Według stanu na październik 2022 r., Oded Stark ma 55 artykułów opublikowanych / nadchodzących w międzynarodowych czasopismach naukowych, których współautorami i współautorkami są polscy doktorantki i doktoranci / młode polskie naukowczynie i młodzi polscy naukowcy.

Wykłady prowadzone przez profesora Starka są dobrze przyjmowane przez studentki i studentów, między innymi ze względu na jego charyzmę, otwartość i niestandardowy sposób nauczania. Profesor Stark ma również zwyczaj oferowania stypendiów doktoranckich i asystentury naukowej swoim najlepszym studentkom i studentom. Więcej informacji o profesorze Starku można znaleźć na stronie http://ostark.uni-klu.ac.at/.

"The Art and Science of Microeconomic Modeling" to kurs przeznaczony jest dla doktorantek i doktorantów oraz magistrantek i magistrantów. Prowadzony jest w języku angielskim. Warunkiem uczestnictwa są dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne i płynna znajomość języka angielskiego. Zaliczenie dwutygodniowego kursu jest równoznaczne z zaliczeniem 30 godzin przedmiotu do wyboru (studenci International Economics) lub 30 godzin przedmiotu „rozszerzenie ekonomii” (studenci programów prowadzonych w języku polskim). Dla studentów Quantitative Finance, kurs zostanie zaliczony jako kurs dodatkowy. Dla studentów Data Science kurs zostanie zaliczony jako kurs do wyboru (ekonomia lub finanse). 

Kurs będzie odbywał się w trybie intensywnym w okresie 17 kwietnia 2023 - 28 kwietnia 2023. Harmonogram kursu znajduje się poniżej. 

Studenci studiów magisterskich, którzy uzyskają najwyższą ocenę z egzaminu z przedmiotu, zwiększają swoje szanse na przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz na napisanie pracy doktorskiej pod kierunkiem profesora Starka.

Rejestracji na kurs można dokonać poprzez wysłanie e-maila do: Przemysława Mroczkowskiego.

Rejestracji na kurs można dokonać do 28 lutego 2023 r.

 

17 kwietnia 2023 - 28 kwietnia 2023 r.

Czas trwania kursu: 2 tygodnie

Pierwszy tydzień
15 godzin
Poniedziałek
13.15 – 16.00
Wtorek
13.15 – 16.00
Środa
Nie ma zajęć
Czwartek
13.15 – 16.00
Piątek
13.15 – 16.00
Drugi tydzień
15 godzin
Poniedziałek
13.15 – 16.00
Wtorek
13.15 – 16.00
Środa
Nie ma zajęć
Czwartek
13.15 – 16.00
Piątek
13.15 – 16.00

 

Ogłoszenie w pliku pdf.