Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, studia stacjonarne I stopnia


Mesemen.pngMiędzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie to unikalny program, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy jednocześnie z zakresu ekonomii oraz zarządzania. Studia realizowane są wspólnie z Wydziałem Zarządzania UW i prowadzą do uzyskania dyplomu licencjata na kierunku ekonomia, ze specjalnością ekonomiczno-menedżerską.

Kształcenie odbywa się w ramach kierunku Ekonomia:

  • najlepszego w kraju wg rankingu magazynu Perspektywy 2022

  • posiadającego akredytację „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Program ten łączy szeroką wiedzę ekonomiczną, w tym zaawansowane umiejętności analityczne, z bogatym warsztatem z zakresu zarządzania. Umożliwia to absolwentom kierunku wybór wielu zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, poczynając od stanowisk analitycznych, aż po decydujące w przedsiębiorstwach funkcje menedżersko-kierownicze. 

W toku kształcenia studenci Programu poznają między innymi: rozbudowaną mikro- i makroekonomię, w tym także makroekonomię w aspekcie międzynarodowym oraz zaawansowane umiejętności analityczne, związane z przedmiotami narzędziowymi - matematycznymi, statystycznymi i ekonometrycznymi w stopniu znacznie przekraczającym umiejętności nabywane w trakcie zwykłych studiów z zarządzania. Oprócz tego uczestnicy tych studiów mają możliwość poznania zastosowań analizy ekonomicznej i uzyskania praktycznych umiejętności z dziedzin przydatnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. z wybranych programów informatycznych, finansów oraz różnych dziedzin zarządzania.

Wykształcenie studentów uzupełnia wiedza z zakresu podstawowych dziedzin zarządzania, w tym zachowań organizacyjnych i kultury organizacyjnej, pozwalając na uzyskanie dyplomu licencjackiego na unikatowym kierunku ekonomiczno-menedżerskim.

Wybierając MSEMen, studenci mogą liczyć również na opanowanie podstaw prawa wykorzystywanego w działalności gospodarczej, w tym prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, rachunkowości oraz rynku finansowego, co ułatwia im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy oraz daje istotną przewagę w porównaniu z absolwentami wyłącznie studiów ekonomicznych.