Centre for Economic Analyses of Public Sector


logo_CEAPS.jpg

Centre for Economic Analyses of Public Sector (CEAPS) działa od 2009 roku przy Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem działania CEAPS jest opracowywanie wysokiej jakości niezależnych analiz ekonomicznych sektora publicznego, jednak jego dotychczasowa działalność wykraczała poza tak określone ramy obejmując także prowadzenie badań naukowych oraz organizację seminariów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze naukowo-eksperckim.

Pierwszym Kierownikiem CEAPS był dr hab. Jan Fałkowski, prof. ucz., a aktualnie funkcję tę pełni dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz.