Kontakt


Centrum Badań Chińskich
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

e-mail: =zTuVYN_}{E^bxm9/|evk2a8'?fB5]#[xc=d8M0hqp7CL^aT%kK!a*jxg1o/|