Centrum Badań Chińskich


Centrum Badań Chińskich.pngCentrum Badań Chińskich to jednostka badawcza utworzona w 2017 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem Centrum jest nawiązywanie i koordynowanie współpracy z chińskim środowiskiem akademickim w zakresie wspólnych projektów badawczych i mobilności naukowców, a także praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej do problemów rynkowych.

Zakres prac prowadzonych w Centrum Badań Chińskich obejmuje badania naukowe, opinie i ekspertyzy. Jednym z celów ośrodka jest aktywny udział w debacie publicznej na temat współpracy między Polską a Chinami. Zespół badawczy ośrodka posiada międzynarodowy dorobek w zakresie recenzowanych publikacji naukowych i projektów badawczych oraz doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi.