Regulamin i zasady studiowania

 

  • Regulamin opłat Wydziału Nauk Ekonomicznych - wyciąg z regulaminu opłat znajduje się w menu  Student> Opłaty
  • Zasady rejestracji na lektoraty - szczegółowe informacje na temat zasad rejestracji na lektoraty i ich zaliczania podane są na stronie Szkoły Języków Obcych UW
  • Informacje o rejestracji i zaliczaniu zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) i zajęć z Wychowania Fizycznego - informacje te znajdują się na stronach rejestracji żetonowej UW w systemie USOSWeb: rejestracja.usos.uw.edu.pl
  • Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów UW - szczegółowe informacje w zakładce Student>Stypendia i Akademiki
  • Biuro ds. Obsługi Kształcenia UW - Biuro ds. Obsługi Kształcenia UW mieści się na kampusie głównym w Pałacu Kazimierzowskim. Prowadzi własną stronę internetową: bok.uw.edu.pl
  •  Uznawalność języka obcego pomiędzy UW a Politechniką Warszawską - na podstawie par. 3 ust. 1 Umowy o współpracy zawartej w dniu 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską studenci UW studiujący na PW oraz studenci PW studiujący równolegle na UW, będą mogli ubiegać się o uznanie zaliczenia lektoratu języka obcego uzyskanego na jednej uczelni do osiągnięć zdobytych na drugiej.​​​​​​​ Podobnie, studenci studiujący równolegle na obu uczelniach będą mogli ubiegać się o uznanie zdanego egzaminu z języka obcego na poziomie B2. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia podpisania Umowy, tj. 21 kwietnia 2009 r.