News

Obraz Delegacja Wydziału Nauk Ekonomicznych z wizytą na …
22 maj 2024, 12:57
Podczas spotkań z przedstawicielami University of Sussex Business School przedyskutowano najważniejsze obszary potencjalnej współpracy w zakresie wymiany akademickiej oraz badań naukowych, w szczególności z zakresu ekonomii politycznej, ekonomii zdrowia i polityki handlowej.